میوه خشک کن

فیلتر
در هر صفحه
سيستم عبور هواي گرم، شامل 5 سبد خشك كن، قابليت تغيير تعداد سبدها
1,681,000 تومان 1,769,800 تومان
سيستم عبور هواي گرم، شامل 5 سبد خشك كن شفاف، قابليت تغيير تعداد سبدها
1,802,000 تومان 1,896,399 تومان